Documentatiecentrum - Patrimonium

Religieus erfgoed

Kapellen in Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel


door Felix Goossens
Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheidkapel

Locatie: Kampenhout - Wildersedreef

Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheidkapel

Zandstenen Lieve Vrouwekapel in de Wildersedreef op het gehucht Wilder. Opschrift; AN° 1652 /MATRI MISERICORDIAE.

Het bordje dat aangebracht is op de muur heeft de volgende tekst :

Beste Voorbijganger
U staat voor Wildersedreef kapel van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, eigendom van de familie de Broqueville.

Ingeplant langsheen de dreef die de gehuchten Wilder en Ruisbeek met elkaar verbindt en gelegen op het traject van de boeteprocessie die jaarlijks, vroeger op Quartertemperwoensdag na Pinksteren en nadien op Pinkstermaandag uitging.

Haast vierkant gebouwtje, bezijden van de Wilderdreef, van zandsteen onder leien zadeldak, gedateerd "N 1652/ Matri. Misericordiae" in de aangepaste puntgevel gemarkeerd door geprofileerde kordons. Rondboogdeur afgewerkt met negblokken en regelmatige boogstenen onder een rond bovenlicht.
Vleugeldeur met ijzeren beslag en makelaar met diamantkopversiering. Rechthoekige venstertjes in de zijgevels. Aangepaste bedaking met ijzeren kruis.

In 2009 bestond het mobilair. uit twee borstbeelden van Heilige bisschoppen, op consoles (18de eeuw). Maar in mei 2017 bleek de kapel alleen bevolkt te zijn met een Onze Lieve Vrouwbeeld.

De familie Cruquembourg dit gebouw in 1652 heeft laten optrekken uit dank aan de heiligen, omdat ze destijds gespaard gebleven was van de pest die toen ook in Kampenhout veel slachtoffers heeft gemaakt. Vandaar dat de kapel ook beter gekend is als de 'pestkapel', maar haar officiële naam is Kapel van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid, een van de oude namen van Maria was Mater Misericordiae, Moeder van Barmhartigheid. Voor de roeping van barmhartigheid kon het alleen maar goed zijn als Maria zelf beschermvrouwe van de congregaties zou worden.
Deze kapel is trouwens ook de oudste tastbare verwijzing naar de oorsprong van de Kampenhoutse processie en is omwille van haar historische en volkskundige waarde opgenomen in de lijst voor beschermde dorpsgezichten.

Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheidkapel

Het grootste probleem bij deze kapel was het verpulveren van de voegen en het uitvallen van ganse stenen. De kapel verzakte waardoor een grote scheur ontstond. De bepleistering aan de achterkant was ook grotendeels afgebrokkeld. Verschillende leien van het dak waren beschadigd. Al deze problemen werden verholpen gedurende de maanden april-mei 2015. Metalen onderdelen zoals het traliewerk werden ontroest en met roestwerende verf afgewerkt. Op 8 november 2016 werd de kapel met een ingetogen huldiging na restauratie aan de gelovigen en voorbijgangers teruggegeven. Ook de leden van de Sint-Sebastiaansgilde woonden de huldiging bij omdat de hoofdman van de gilde traditioneel nog altijd de eigenaar van de kapel is en dus mengde graaf Guy de Broqueville zich onder de aanwezigen. Dat de gilde en de kapel verband houd met elkaar kan men reeds opmaken door het feit dat het jaartal 1652 zowel op de kapel als op de koningsbreuk van gilde staat vermeld.


[ terug naar vorige pagina ]
Proclaimer - Privacyverklaring
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be