Documentatiecentrum - Patrimonium

Religieus erfgoed

Kapellen in Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel
notities Pieter Cnops

Opmerking: de meeste van de onderstaande foto's werden in de jaren '70 gemaakt, wellicht is er sindsdien wel het één en het ander veranderd.

Eigen Schoon en De Brabander hield in 1974 een soort prijskamp om zoveel mogelijk foto's van kapelletjes en kruisen in te sturen. Die werd met voorsprong gewonnen door wijlen Pieter Cnops die er niet minder dan 238 verzamelde. Een klein deel ervan werd in ESB gepubliceerd van 1974 tot in 1982. In onderstaande lijst staan de kapellen uit Kampenhout.

onroerend erfgoed  opgenomen in "De inventaris van het Bouwkundig Erfgoed"

beschermd  beschermd erfgoed


Berg

Berg: Sint-Servaeskapel
Sint-Servaaskapel: Berg Heide.
Sint-Servaaskapel op de Bergse Heide aan het kruispunt van de Mechelseweg en de Kampenhoutsebaan. Gebouwd van bak- en zandsteen. Mogelijk daterend van 1500; gerestaureerd in 1735. Boven de ingang hangt een klokje dat in 1570 te Leuven door Peter van den Gheyn voor de Sint-Lambertuskapel te Lelle werd gegoten. In de kapel stond een houten Sint-Servaasbeeld van omstreeks 1500, dat sedert 1963 in de nieuwe kapel staat.

beschermdonroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 25

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Berg: Kapel H. Hart van Jezus
H. Hart van Jezus (Kapellestraatje- Lemmeke)
Kapel ter ere van het H. Hart van Jezus in het Kapelstraatje op het gehucht Het Lemmeken. Ze zou dateren van 1680.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Berg: Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes
O.-L.-Vrouw van Lourdes: Lemmeken
Kapel van O.-L.-Vrouw van Lourdes aan het kruispunt van de Lellebaan en de Lemmekensstraat. Op de vierkante steen onder de nis: J. V. B. / A. C. V. M. S. / 1877

onroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 39881

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Berg: Lieve Vrouwkapel aan de Kerkhoflaan in Berg
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel: Kerkhoflaan
Deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Bij de viering op 26 mei 2013 van 350 jaar kapel aan de Kerkhoflaan, weten we dat de kapel is gebouwd in 1663.

onroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 39860

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


H. Hart van Maria aan de Bulsomstraat in Berg
H. Hart van Maria: Bulsomstraat
Kapel bepleisterd en gewit aan de Bulsomstraat. Beeldje van het H. Hart van Maria. Binnen het opschrift: H. MARIA GEDENK U ONZER.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Hof te Candriessche aan de Humelgemseweg
O.-L.-Vrouwkapel: Hof te Candriessche, Humelgemseweg
Lieve Vrouwkapelletje van zandsteen in de zijgevel van het Hof te Candriessche aan de Humelgemseweg. Opschrift: 1645 / TER EEREN GODTS EN / ZYN GLORIE MARIAS / GROOTE VICTORIE EN TOT / SERVAES GODTS MEMORIE.

beschermdonroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 27

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Sint-Lambertuskapel van Berg-Lelle
Sint-Lambertuskapel van Berg-Lelle
Langsheen de Sint-Lambertusstraat trof men tot in het begin van de 20ste eeuw een kapel aan, gewijd aan Sint-Lambertus. Zij was volgens een eenvoudige Romeinse bouwtrant gebouwd.

 

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Verdwenen Onze Lieve Vrouwkapel (Bergstraat 85 te Berg)
Verdwenen Onze Lieve Vrouwkapel te Berg
Vanaf de kerk van Berg loopt de Bergstraat bergafwaarts richting den Daal De oude Daelstraete werd al vermeld in 1367. De herberg op de postkaart heette 'Bij Keuper'. Aan de gevel stond en een Onze Lieve Vrouwkapelletje, gewijd aan Maria en zou in 1768 zijn gebouwd. De jaarsteen van de bouw van de kapel vinden we nog terug op de gevel van het woonhuis Bergstraat 85.

 

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Buken

Kapel: Buken - Kapel met Piëta of Nood Gods in de Spekstraat
Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën of Kapel Nood Gods (Spekstraat)
Boven een steen met het jaartal 1937. Binnen een plaat met het opschrift: NOOD ZOEKT TROOST / BUKEN / AAN O. L. VROUW / VAN VII WEEEN.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Sint-Rochuskapel te Buken
Sint-Rochuskapel
Sint-Rochuskapel op de hoek van de Mechelsesteenweg en de Rijgelstraat. Op de grens met Veltem, reeds vermeld bij de aanleg van de steenweg in 1730. Ze werd opgericht ter bestrijding van de pest die vroeger onze streken teisterde.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel in Assentstraat te Buken
Onze Lieve Vrouw Maria van Altijddurende Bijstand (Assentstraat)
Kapel met beeldje van O.-L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Assentstraat.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


 
Sint-Philomenakapel (Kapel der Twee Linden)

Verdwenen kapel

Verdwenen sedert 1972, stond eertijds rechtover zaal Madelon. Symbolische boog aan huis Mechelsesteenweg 275 herinnert er nog aan.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel: Buken - Oude Haegestraat
Antonius van Paduakapel (Kruispunt Oude Hagestraat - Stokstraat)
Kapel aan de Oude Hagestraat. Er staan drie beelden: O.-L.-Vrouw, H. Hart van Jezus, H. Antonius van Padua. Werd gebouwd door de zusters Servranckx, die een kruidenierswinkel uitbaatte in Relst.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kampenhout
& Relst

Kapelletje op de Haachtsesteenweg nabij de Weesbeek
Drie Gezusterkapel Haachtsesteenweg (nabij de Weesbeek).

Verdwenen kapel

Kapelletje op de Haachtsesteenweg nabij de Weesbeek. Volgens de heer Felix Verstraeten stond het er al rond 1890. De drie zusters van Brustem werden er vereerd. (Gebaseerd op een briefje van pastoor Kris Heylen van 11.9.1974 aan Cnops)


Lieve Vrouwkapel in de Kerkstraat
Lieve Vrouwkapel in de Kerkstraat
Lieve Vrouwkapel in de Kerkstraat gebouwd omstreeks 1930. Boven op de arduinsteen: AVE MARIA (gebaseerd op briefje Kris Heylen 11.9.1974)


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Lieve Vrouwkapel in de Zeypestraat
Onze Lieve Vrouwkapel in de Zeypestraat

Verdwenen kapel

Lieve Vrouwekapel in de Zeypestraat ter hoogte van de Nieuwegenstraat op het gehucht Ruisbeek.


Verdwenen Onze Lieve Vrouwkapel (Tobbackstraat 16)
Onze Lieve Vrouwkapel (Tobbackstraat 16)

Verdwenen kapel


Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid  in de Wildersedreef
Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheidkapel (Wildersedreef)
Zandstenen Lieve Vrouwekapel in de Wildersedreef op het gehucht Wilder. Opschrift; AN° 1652 /MATRI MISERICORDIAE

beschermdonroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 28

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Onze Lieve Vrouwkapel op het kasteeldomein Wilder
Onze Lieve Vrouwkapel op het domein van het kasteel van Wilder
De enige constructie die in tuinkunstige termen als een 'fabriekje' kan worden beschouwd, is de Onze-Lieve-Vrouwekapel in de zuidpunt van het park, zoals de 'toren' van het kasteel eveneens met een gemansardeerd tentdakje op vier Korinthische zuiltjes, in de stijl van het gerenoveerde kasteel.

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel O.-L.-Vrouw van de Vrede in de Dorpelstraat
Onze Lieve Vrouw van de Vrede (Dorpelstraat)
Kapel ter ere van O.-L.-Vrouw van de Vrede, op de hoek van de Wildersedreef en de Stationsstraat, op het gehucht Ruisbeek.

 

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Lieve Vrouwekapel in de H. Tobbackstraat 16
Onze Lieve Vrouw van Lourdes (H. Tobbackstraat - Molekensstraat)
Kapel ter ere van O.-L.-Vrouw van Lourdes op het gehucht Relst Heide. Kapel ter ere van O.-L.-Vrouw van Lourdes op de hoek van de H. Tobbackstraat en de Molekensstraat, op het gehucht Relst Heide.

 

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel met H. Hartbeeld van Jezus in de Langestraat
Kapel met H. Hartbeeld van Jezus in de Langestraat.
Heilig Hartkapel (Langestraat 66 - eigenaar Frans Livinus Janssens en Ingrid Simonne Delafaille).

 

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel aan de Aarschotsebaan nabij de Stokstraat op het gehucht Relst
De Drie Gezusters (vroeger hoek Aarschotsebaan-Stokstraat en Haachtsesteenweg)

Verdwenen kapel

Er stonden vijf heiligenbeelden: O.-L.-Vrouw, Sint-Bertilia, Sint-Eutropia, Sint-Genoveva en een H. Vrouw met een spinrokken.

 

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Lieve Vrouwkapel te Relst op de hoek van de Aarschotsebaan en de Terloonststraat
Onze Lieve Vrouw (Hoek Aarschotsebaan - Ter Loonstraat)
Gecementeerde wegkapel met groen geschilderde gevel voorzien van een rondboog met imposten en sluitsteen, gevat tussen vlakke pilasters met dekplaten die een entablement dragen (19de eeuw).

onroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 39846

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel aan de Langestraat op het gehucht Kampelaar
Onze Lieve Vrouw - Rode kapel (Langestraat - Kampelaarstraat)
Kapel aan de Langestraat op het gehucht Kampelaar, met de beelden van O.-L.-Vrouw, Sint-Barbara en Sint-Jozef. In de achtergevel een arduinsteen met verweerd opschrift. De kapel zou gebouwd zijn op de plaats waar een meisje werd vermoord.

onroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 39839

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel Maria, hulp der Christenen (Langedonckstraat grens Kampenhout-Boortmeerbeek)
Kapel Maria, hulp der Christenen (Langedonckstraat grens Kampenhout-Boortmeerbeek)
De oorsprong van deze Mariatitel gaat terug tot de 4e eeuw, toen Johannes Chrysostomus in één van zijn preken Maria aanduidde met boeteia (Grieks voor "hulp").


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


H. Jozef Kapel (Aarschotsebaan - Park van Relst)
H. Jozef Kapel (Aarschotsebaan - Park van Relst)
In Kampenhout werd de H. Jozef ook aangeroepen tegen kinkhoest (wordt vooral bij kinderen veroorzaakt door een bacterie die een ontsteking van de ademhalingsorganen veroorzaakt met zware hoestbuien tot gevolg).


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel (Hutstraat 22 - Relst - Tonzent)
Onze Lieve Vrouw van Lourdeskapel (Hutstraat - Tonzent Relst)
In 1949 wordt aan de linker achterzijde van de parochiezaal (nu Jeugdhuis Tonzent) door Alfons Verreth een kleine grot gebouwd, versiert met een fris Onze Lieve Vrouw van Lourdesbeeld.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kruis op het kerkhof van Relst-Kampenhout
Kruis op het kerkhof van Relst-Kampenhout (Hutstraat-Vanopstalwegel)
Groot arduinen kruis, daterend van 1905 werd geschonken door barones de Vinck de Deux Orp.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Nederokkerzeel

Kapel Onze Lieve Vrouw van Bijstand - Nederokkerzeel
Kapel Onze Lieve Vrouw van Bijstand (hoek Onze Lieve Vrouwstraat - Casemierstraat Laar Nederokkerzeel)
Op het Laar komt men een classicistisch kapelletje tegen opgebouwd met zandsteen uit de naburige steengroeven en daterend van 1734.

onroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 30

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1877 (Peperstraat 24 Nederokkerzeel)
Grot van Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1877 (Peperstraat 24 Nederokkerzeel)
Hier hebben we te maken met een nabootsing van de grot van Lourdes, tientallen jaren een drukbezochte bedevaartplaats voor heel de streek rond Nederokkerzeel. Op 7 april 1877 werd de grot met groots feestvertoon ingewijd.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Onze Lieve Vrouw der Armen of Onze Lieve Vrouw van Banneux (hoek Bogaertstraat - Wilbosweg)
Onze Lieve Vrouw der Armen of Onze Lieve Vrouw van Banneux (hoek Bogaertstraat - Wilbosweg)
Burgemeester Constant Peremans gaf architect Pierre Godts uit de Voortstraat de opdracht om in het Mariajaar 1954 een kapelletje te ontwerpen en te laten bouwen ter ere van Onze Lieve Vrouw van Banneux, ook wel de Maagd der Armen genoemd.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel (Balkestraat Nederokkerzeel- Erps Kwerps)
Kapel Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel (Balkestraat Nederokkerzeel- Erps Kwerps)
Aan de Balkestraat treft men verder een neoclassicistische kapel uit 1857 aan, gemarkeerd door een mooi geschilderde pilastergevel uitlopend op een fronton en voorzien van een rondboognies. De kapel is gebouwd in 1857.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën (Liststraat Nederokkerzeel)
Kapel Onze Lieve Vrouw van Zeven Weeën (Liststraat Nederokkerzeel)
De Onze Lieve Vrouwkapel aan de Liststraat is een vrij groots opgevatte wegkapel met een laat-neoclassicistische gevel: rondboognis met gemarkeerde zwikken, geflankeerd door gegroefde muurpilasters die een entablement met chronogram dragen en bekroond zijn met een driehoekig fronton.

onroerend erfgoedInventaris Bouwkundig erfgoed: ID 32

Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)


De Zwarte Madonna (Silsombos Nederokkerzeel)
De Zwarte Madonna (Silsombos Nederokkerzeel)
Al is er aan haar geen kapel toegewijd, toch heeft de Zwarte Madam altijd tot de verbeelding van Nederokkerzelenaren gesproken.


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)Kapel aan de Driesstraat (Nederokkerzeel)

Verdwenen kapel


Uitgebreide beschrijving ... (door Felix Goossens)

[ terug naar vorige pagina ]
Proclaimer - Privacyverklaring
logo Campenholt
© 2010-2022
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 03-06-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be