Documentatiecentrum - Patrimonium

Religieus erfgoed

Kapellen in Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel


door Felix Goossens
Onze Lieve Vrouwkapel

Locatie: Kampenhout - Kerkstraat

Onze Lieve Vrouwkapel in de Kerkstraat

De Onze Lieve Vrouwkapel in de Kerkstraat werd gebouwd in opdracht van pastoor Willems (1918 - 1935) in 1932. Hiervoor kreeg pastoor Remi Willems van Joannes Baptista De Coster en zijn echtgenote Antonia Vandersypen, beide landbouwers, een stukje grond genaamd 'Kleinveldeken', 39 centiaren met een waarde van 300 franken. De akte werd verleden voor notaris Moreau te Kampenhout.

Deze stenen kapel is in neogotische stijl opgetrokken en imiteert de koorzijde van een kerk. Het aan drie zijden open voorportaal geeft toegang tot een binnenruimte met driehoekige koorafsluiting. Twee schuin geplaatste steunberen staan aan beide zijden van de spitse toegang tot het voorportaal. Zowel aan het voorportaal als tussen de vijf ramen van het koor zijn naar boven toe verjongende steunberen (met afzaten) geplaatst, waarvan het onderste niveau samenvalt met de sokkel van het gebouwtje. Uiteraard kennen deze louter een esthetische en niet-decoratieve functie. Boven de spits van de centrale toegang hangteen gepolychromeerd wapenschild van Kampenhout met erboven een cartouche voorzien van het opschrift 'Ave Maria'. Vooraan op de nok van het zadeldak staat een zwaar stenen kruis. Na twee opgaande treden, waarvan de onderste in baksteen is uitgewerkt, betreedt men het voorportaal waar in de vloer een Mariamonogram is aangebracht.

Een derde trede op enkele passen afstand hiervan leidt tot in de eigenlijk kapel. Twee blauw geschilderde deurvleugels markeren de rondboogtoegang ervan. De rechterdeurvleugel beschikt net onder het vierkante glasraampje over een giftengleufje. Bovenaan deze toegangsdeur staat het jaartal 1932 te lezen. Vijf spitse kleurrijke glasramen zorgen voor de lichtinval. Ieder raam draagt een drukletter (in een gekleurd ruitje) die samen van links naar rechts 'Maria' vormen. Het middelste venster is smaller dan de overige vier. Voor dit venster staat een niet-gepolychromeerd Mariabeeld met gouden kroon op het hoofd. Met beide handen ondersteunt ze het Jezuskind dat een gouden rijksappel in de hand heeft. Dit beeld rust op een altaar dat door twee donkere zuiltjes ondersteund wordt.


[ terug naar vorige pagina ]
Proclaimer - Privacyverklaring
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 12-06-2019
webmaster: webmaster@campenholt.be