Documentatiecentrum - Patrimonium

Religieus erfgoed

Kapellen in Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel


door Felix Goossens
Heilig Hart van Jezus

Locatie: Berg - Kapellestraatje-Lemmeken

Heilig Hart van Jezus - Lemmeken

Kapel ter ere van het H. Hart van Jezus in het Kapelstraatje op het gehucht Het Lemmeken. Ze zou dateren van 1680.

De wortels van de devotie vinden hun eerste sporen in het Nieuwe Testament waar Johannes verhaalt van Jezus' zijde, die door een lans doorboord werd. Lezing van de Schrift, meditaties en overpeinzingen maakten het doorboorde Heilig Hart daarmee tot onderwerp van mystieke ervaring. Tussen 1673 en 1675 had Margaretha-Maria Alacoque verschillende visioenen over het Heilig Hart. De latere devotie heeft zij wezenlijk beïnvloed, zij het dat het klimaat aan het eind van de 17de eeuw daaraan eveneens een bijdrage leverde. De visioenen van deze Heilige betekenen enerzijds, dat Jezus de verering van Zijn Hart wenst, anderzijds, dat Hij op deze wijze alle harten aan zich trekken wil. In het opkomende rationele denken van de 17de eeuw is de verering van het Heilig Hart bovendien ook een antwoord, waarin affectie en emotie aandacht krijgen. Om deze reden hebben de Jezuïeten (vooral Alacoques leidsman Claude de la Colombière) de verering gezien als een middel ten behoeve van de late contrareformatie en ook tegen rationalistische dwalingen, zoals het Jansenisme.

Door het uitgevaardigde verbod tegen de Jezuïeten aan het eind van de 18e eeuw, kwam de verbreiding van de cultus tijdelijk tot stilstand. Tot aan het eind van de 19de en begin van de 20ste eeuw kreeg de Heilig Hartverering nieuwe impulsen onder invloed van het Eerste Vaticaans Concilie.


[ terug naar vorige pagina ]
Proclaimer - Privacyverklaring
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be