Documentatiecentrum - Patrimonium

Religieus erfgoed

Kapellen in Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel


door Felix Goossens
Onze Lieve Vrouwkapel Hof te Candriessche

Locatie: Berg - Humelgemseweg 5

Onze Lieve Vrouwkapel Hof te Caendriessche

Lieve Vrouwkapelletje van zandsteen in de zijgevel van het Hof te Candriessche aan de Humelgemseweg. Opschrift: 1645 / TER EEREN GODTS EN / ZYN GLORIE MARIAS / GROOTE VICTORIE EN TOT / SERVAES GODTS MEMORIE.

De gevelkapel (1.30 m hoog, 0.92 m breed en 0.10 m. diep) op 2,95 meter boven de grond en ingewerkt in de gevel aan de hoeve van 'Hof te Candriessche', gedateerd 1645. Dit barokke muurkapelletje werd tegen de kopgevel van het hof Candriessche aangebracht, in opdracht van de toenmalige eigenaar Servaes Godts, meier van Humelgem en Steenokkerzeel (van 1645 tot 1670). In 1645 heeft hij een nieuwe woonvleugel aan het Hof te Candriessche toegevoegd en deze dus voorzien van een muurkapel, in de vorm van een spitsboognis op bewerkte kraagstenen, gevat tussen Korinthische zuiltjes met bloemmotief op de zwikken en bekroond met een entablement met druiplijst en het opschrift : 1645 / Ter eeren Goodts en / Zijn glorie Maria's / Groote victorie en tot / Servaes Godts memorie.

Het poreuze natuurstenen kapelletje heeft erg geleden onder weer en wind. Het gesteente was dan ook erg aangetast, vooral de kroonlijst. Deze viel niet meer te redden. De restaurateur is op zoek gegaan naar geschikte authentieke Diegemse steen om de lijst te reconstrueren. Deze werd gevonden bij Louis Barbiot (Bergstraat). De tekst diende in zijn geheel opnieuw gebeiteld te worden: schilfers steen met tekst hingen volledig los. Achteraf werd alles opnieuw beschilderd op basis van sporen van oude verfresten en een oude foto. Het Mariabeeldje werd verwijderd en gereinigd. Dit bleek nog in goede staat te verkeren. Om het muurkapelletje te beschermen tegen neerslag werd een plexi-dakconstructie toegevoegd. Nu het volledig opgeknapt werd, is het een streling voor het oog. Servaes Godts zou er zeker fier op zijn ...

Op 26 februari 2013 werd door Monumentenwacht Vlaams-Brabant een laatste inspectierapport afgeleverd en op 2016 werd er begonnen met de restauratie. Een restauratie die bestond uit o.a. de consolidatie en verharding van de steen, het fixeren van de huidige polychromie, de metalen elementen werden verstevigd met roestvrij staal, openstaande scheuren en lacunes werden opgevuld met een hydraulische kalkmortel en er werd een baldakijntje geplaatst om ervoor te zorgen dat er geen rechtstreeks regenwater over het muurkapelletje loopt.


[ terug naar vorige pagina ]
Proclaimer - Privacyverklaring
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be