Activiteiten - verslagen

Bezoek van de heemkring 'Campenholt' aan de heemkring 'de Semse' (20-04-2013)

Op zaterdag 20 april 2013 bracht een delegatie van Campenholt een bezoek aan de heemkring de Semse in Zemst.

Campenholt werd er verwelkomd door voorzitter dhr. Louis Van Releghem.
Deze laatste schetste een korte historiek van de lokale heemkring welke in 1985 door de gemeente werd opgericht. Sinds haar ontstaan heeft de Semse een lange weg afgelegd.
Het doel van de heemkring was zoveel mogelijk zaken te verzamelen van en over de gemeente en tentoonstellingen in te richten.
Voor haar uitbouw en werking heeft de Semse zich geïnspireerd op het systeem van de heemkring van Sint-Kathelijne Waver.
Dhr. Louis Van Releghem onderstreepte het belang voor een heemkring om te kunnen terugvallen op een goede struktuur en op een goede ploeg medewerkers aan wie een zekere verantwoordelijkheid moet kunnen gegeven worden. Het goed beheer van budget en rekeningen is van belang. Er komt heel wat bij kijken en hij vermeldt o.m. de lidgelden, controle, BTW aangiften, auteursrechten (Sabam).
Al kan een heemkring rekenen op financiële steun van de gemeente, toch raadt de voorzitter aan te zorgen dat zij ook eigen inkomsten heeft.
de Semse geeft een maandelijks tijdschrift uit wat haar toelaat in geregeld contact te staan met haar leden. Zij publiceert ook enkele keren per jaar een kroniek waarin meer uitgebreide artikels worden opgenomen.

De voorzitter beveelt ook aan te zorgen voor een goede samenwerking met andere verenigingen van de gemeente.

Een heemkring moet er voor zorgen dat de gemeente voordeel haalt uit het bestaan van een kring. Hij vernoemt hierbij :

  1. heemkundige taken met name het behouden van historische objecten; het publiceren van artikelen
  2. hulp bieden bij stamboomonderzoeken (het onderzoek zelf dient evenwel door de belangstellende te worden uitgevoerd)
  3. beschikken over een documentatiecentrum waar studenten en andere belangstellenden terecht kunnen voor opzoekingen
  4. de gemeente bijstaan bij acties zoals b.v. Open Monumentendag, 11 november vieringen en zelf andere aktiviteiten aanreiken.

Tenslotte sprak de voorzitter de hoop uit in de toekomst te kunnen samenwerken met de Kampenhoutse heemkring en gaf als voorbeeld archeologische opgravingen.

Na de toespraak van de voorzitter kreeg de delegatie van Campenholt een rondleiding in de verschillende afdelingen: een museum met fossielen uit de oertijd, opgegraven in het bos van Aa. Opvallend was dat veel aandacht werd besteed aan de mogelijkheid het museum te laten bezoeken door blinden en slechtzienden door middel van beschikbare brailleteksten en tastbare stukken.

In een tweede museumlokaal worden oude objecten en materialen tentoongesteld met onder meer stenen pijpjes, vuurdoofpotten en kruikjes.

Na het bezoek aan de twee museumlokalen werd aan de delegatie een voorstelling gegeven hoe teksten met oud schrift worden ontcijferd en gelezen.

Tenslotte werd het documentatiecentrum getoond waarvan de overzichtelijke uitbouw en goed verzorgde ordening en bewaring opviel.

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be