Activiteiten - verslagen

Verslag Archeologische vondsten in de Tritsstraat

Op dinsdagavond 26 februari 2013 was het archeologie geblazen! In de zomer van 2012 werd de uitbreiding van het woongebied (Tritsstraat) onderworpen aan een grondig archeologisch onderzoek. Archeoloog Peter Hazen (Vlaams Erfgoed Centrum) vertelde op boeiende manier die avond in de Glazen Zaal over hoe de opgravingen juist in zijn werk gaan en welke de resultaten hiervan waren.
Hieronder kort de bevindingen, dewelke je ook uitgebreid kan lezen in het verslag van deze opgravingen:

"Binnen het projectgebied werd een duidelijke ijzertijd aanwezigheid vastgesteld door middel van bijna 100 sporen die als dusdanig geïnterpreteerd kunnen worden. Het aangetroffen materiaal in de vorm van handgevormd aardewerk, zowel aangetroffen in sporen als op het vlak draagt hiertoe bij. Een begrenzing van deze ijzertijdnederzetting is niet aangetroffen en is te situeren buiten het projectgebied. In de noordwestelijke hoek van het terrein zijn vondsten aangetroffen die kunnen wijzen op ijzersmelting.
Centraal binnen het projectgebied is een zandsteenontginning aangetroffen. Deze verstoort de ijzertijdsite, al zijn er her en der nog ijzertijdsporen aangetroffen. Een datering van deze zandsteenontginning is momenteel moeilijker te maken. Aangetroffen materiaal dat niet thuis te brengen is in de ijzertijd, is te plaatsen in de nieuwe tijd. Enkele scherven rood aardewerk met een bruine loodglazuur werden aangetroffen binnen de zone van de zandsteenontginning.
De ijzertijdsite verantwoord een opgraving, al dient er vooral bijzondere aandacht uit te gaan naar de zandsteenontginning vanwege de zeldzaamheid van dit fenomeen in een archeologische context. Tijdens het vooronderzoek is gebleken dat deze ontginning blijkbaar verliep met kuilen en dat de ontgonnen kuilen werden opgevuld met het uitgegraven materiaal van nieuwe kuilen.
Ook werd niet alle zandsteen blijkbaar als geschikt beschouwd, aangezien de opvullingslaag veel zandsteen bevat. De aanwezigheid van grachten en sporen binnen deze verstoorde context wijst op een complexere situatie dan enkel de ontginning. Een volledige opgraving van deze zandsteenontginning kan een belangrijke bijdrage zijn voor het ontdekken van de ontginningsmethodes en -technieken in onze streken. Indien er in de omgeving nog historische gebouwen aanwezig zijn met zandstenen muren kan een vergelijkend onderzoek misschien deze zandsteenontginning aanduiden als herkomst van de gebruikte zandsteen."

En wat met de opkomst? Het bestuur rekende op 60-tal bezoekers. Het werden er meer dan 90 wat toch wel aantoont dat de Kampenhoutenaren interesse hebben in hun eigen (verre) verleden.

Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013 Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013 Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013 Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013
Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013 Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013 Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013 Infoavond archeologische vondsten Tritsstraat - 26 februari 2013
[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be