Activiteiten - verslagen

Bezoek van de heemkring 'Campenholt' aan het KADOC van 2 juni 2012

Op zaterdag 2 juni 2012 bracht de heemkring Campenholt een bezoek aan het KADOC in Leuven. Het doel van het bezoek was de leden een kijk te geven over de werking van dit onderzoekcentrum en na te gaan hoe de heemkring gebruik kan maken van het uitgebreid archief van het KADOC dat bestaat uit boeken, tijdschriften, dossiers, beeldmateriaal e.d. over Belgische organisaties, verenigingen, religieuse orden, bonden alsook persoonlijke archieven.

Bezoek Kadoc Leuven - 02 juni 2012 Bezoek Kadoc Leuven - 02 juni 2012 Bezoek Kadoc Leuven - 02 juni 2012 Bezoek Kadoc Leuven - 02 juni 2012 Bezoek Kadoc Leuven - 02 juni 2012

De leden van de heemkring werden verwelkomd door de heer Marc Demeyer, stafmedewerker Kennisbeheer van de Boerenbond en archivaris van het KADOC.
In zijn inleiding zegde dhr. Demeyer dat het KADOC (Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum) in 1976 werd opgericht als interfacultair centrum van de KU Leuven.
Het werkingsgebied van het KADOC werd inmiddels verruimd en wordt nu 'Documentatie- en Onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving' genoemd.
De verwerving van archieven geschiedt door:

  1. schenkingen
  2. inbewaargeving. De inbewaargeving van archieven wordt gedaan tegen vergoeding.

De verwerving van audio-visueel materiaal geschiedt steeds door middel van schenking.

De heer Demeyer gaf als voorbeeld het archief van de Belgische Boerenbond. Deze belangenorganisatie werd opgericht in 1890 en zal in 2015 haar 125-jarig bestaan vieren. Vanaf 1900 is de Boerenbond begonnen met publicaties. In de beginjaren handelden deze publicaties vooral over pacht, juridische en maatschappelijke vraagstukken, wederopbouw. Wat de Boerinnenbond betreft, was een van de eerste publicaties het bekende werk 'Ons Kookboek' dat voor het eerst werd uitgegeven in 1927.
Een andere belangrijke uitgave van de Boerenbond was het tijdschrift 'De Boer'.
Interessant voor de heemkringen zijn ook de gildedossiers. Van elke plaatselijke afdeling is er een dossier waarin men onder meer de ledenlijsten van de lokale boerengilden kan terugvinden.
De opzieners kwamen minstens eenmaal per jaar langs bij de lokale afdelingen en maakten vervolgens een verslag op. In deze stukken kan men bijvoorbeeld terugvinden of er lokaal b.v. verlichting, een bibliotheek, landbouwonderwijs was.
De ledenlijsten van de gilden beginnen meestal vanaf de jaren 1920. Vóór die periode werd de gegevens minder goed bijgehouden ofwel zijn zij verdwenen.

Een ander archiefonderdeel m.b.t. de Boerenbond behelst de 'Dienst voor Toezicht-Organisatiediensten-Bedrijfsdiensten-Landelijke Gilden'. Dit archief betreft de werking van de Boerenbond.

Het archief Centrale Bestuurs- en Adviesorganen betreft de documenten die betrekking hebben op het beleid van de Boerenbond.

Verder zijn er archieven van de KVLV-Boerinnenbond en van de jongerenafdelingen KLJ-BJB (Katholieke Landelijke Jeugd en Boeren- en Boerinnenjeugdbond).

Gastheer Demeyer ging daarna in op de audiovisuele collectie van de Boerenbond die als zeer uitgebreid mag worden beschouwd. Er is in totaal 34 uur filmmateriaal. Het eerste beeldmateriaal begint eind de jaren veertig en loopt tot de jaren vijftig en begin de jaren zestig. Het beeldmateriaal is echter opgenomen op 16 mm film en slechts een klein deel ervan is al digitaal omgezet. Het is slechts gebeurd als er vraag was voor de opname van een documentaire. Het KADOC heeft niet de beelden van de populaire TV-uitzending 'Voor Boer en Tuinder' een reeks die lange jaren op de BRT werd uitgezonden.
De fotocollectie van de Boerenbond is ook heel omvangrijk.

Na de spreekbeurt van de heer Demeyer kregen de leden van de heemkring een rondleiding in het KADOC. De lezerszaal werd getoond en een uitleg werd gegeven over de wijze waarop een aanvraag voor raadpleging werken of dossiers door de belangstellende kan worden ingediend. De stukken kunnen vooraf per email aangevraagd worden maar de raadpleging ervan moet ter plaatse gebeuren. Tijdens de weekdagen kan men archiefstukken ter plaatse aanvragen maar op zaterdag kunnen geen nieuwe aanvragen geschieden omdat er op die dag maar één persoon aan de info-balie zit. De boeken van de openkast bibliotheek zijn op zaterdag wel raadpleegbaar.

Tenslotte werd het magazijn getoond waar een groot deel van het archief wordt bewaard. Het magazijn is modern uitgerust met temperatuur- en vochtregelaar. De dossiers worden geklasseerd in zuurvrije archiefdozen.

Het KADOC-archief is zeker nuttig voor de heemkring. Zij bevat archieven van verschillende organisaties waarvan in Groot-Kampenhout lokale afdelingen aktief zijn geweest of nog zijn zoals de Boeren- en Boerinnenbond, het Davidfonds, jeugdverenigingen e.a.

(Willy Schoevaerts)

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be