Vereniging

Lid worden

Wenst u lid-abonnee te worden van CAMPENHOLT?

Het kan en het loont!

Op onze boekenstand tijdens één van onze evenementen

Voor 20 € ontvangt U het 'Jaarboek 2023' op onze boekenstand en bent u voor één jaar (2024) lid-abonnee van de heemkring, je contactgegevens zullen gevraagd worden.
Wenst U enkel het jaarboek, zonder lidmaatschap, dan kan dit voor 15 euro.
Wenst U enkel het lidmaatschap, dan kan dit voor 10 euro. U ontvangt dan alle uitnodigingen op alle activiteiten die de heemkring organiseert en geniet van eventuele kortingen bij bezoeken.

Via overschrijving

  • Nieuw lid-abonnee: door overschrijving van 10 euro op rekeningnummer IBAN BE79 8601 1206 9233 (BIC NICABBBE), met vermelding van 'Nieuw Lid-abonnee 2024' + 'uw naam, uw emailadres en telefoon of Gsm-nummer'
  • Lidmaatschap met jaarboek (jaarlijks): door overschrijving van 20 euro op bovenvermeld bankrekeningnummer met vermelding: 'uw naam - lidgeld 2024 met jaarboek'

Indien u meer info hierover wenst, contacteer ons dan via info@campenholt.be

Wanneer u betaalt voor iemand anders, gelieve dan zijn/haar naam en adres te vermelden in het vak 'mededeling'.

Na overschrijving zorgen wij ervoor dat het jaarboek zonder kosten zo spoedig mogelijk bij u thuis afgeleverd wordt door één van onze leden.
Woont U wat verder buiten Kampenhout, dan bedragen de verzendkosten per Bpost 6 euro of per Mondial Relay 4 euro. Afhaling in de Villa Lucie of aan de balie van De Krop blijft altijd mogelijk, maar houdt rekening met de openingsuren.

Toegang tot Google Drive van onze heemkring

Als lid hebt u eveneens toegang tot bestanden die op onze Cloud staan (Google Drive). Hiervoor dient u een Google account te hebben of aan te maken. De procedure om zo'n account aan te maken is te vinden via https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=nl. Gebruik het e-mailadres dat door de Heemkring Campenholt gekend is bij inschrijving van lidmaatschap.

Na ontvangst van uw betaling wordt u een e-mail toegestuurd ter bevestiging van toegang en zijn de bestanden beschikbaar via jouw Google Drive toepassing.

Via het Google zoekscherm, klikt u het icoontje met de 9 bolletjes aan Google applicatie selectie , selecteer het "Drive icoontje" Google Drive icon, selecteer in het linker menu "Gedeeld met mij".

OPGEPAST:
Niets uit deze bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of optioneel: Heemkring Campenholt). De gebruiker van deze Google Drive verbindt zich ertoe deze bestanden enkel voor persoonlijk gebruik te consulteren en deze niet door te geven aan derden.

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 10-06-2024
webmaster: webmaster@campenholt.be