Publicaties

Jaarboek 2015 - Heemkring Campenholt

Index zaaknamen vermeld in het jaarboek

terug naar voorstelling jaarboek 2015


Zoek in onderstaande tabel of download hier het Excell-bestand.

Zaak / onderwerp functie (deel)gemeente Jaartal jaarboek/blz Auteur Artikel
2e Salon des Réalités Nouvelles Parijs 1948 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
4e Salon de Mai Parijs 1948 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Abdij van Affligem abdij Affligem 1747 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Abdij van Denain 2015/56 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Abdij van Grimbergen abdij Grimbergen 1747 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Abdij van Kortenberg abijd Kortenberg 2015/29 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Abdij van Kortenberg abdij Kortenberg 1755 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Abdij van Sint-Ragenfredis Karolingische abdij Denain 764 2015/35 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Académie Royale des Beaux Arts Brussel 1917 2015/46 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Affligemse steen Erps 1440 2015/29 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Akela leidster Kampenhout 1966 2015/143 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Alferis vaandeldrager Nederokkerzeel 1781 2015/35 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Allodium vrij en eigen goed 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Allodium vrij en eigen goed 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Altaartafel altaarstuk Steenokkerzeel 1505 2015/114 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Ammanie van Brussel gerechtelijke entiteit 1595 2015/166 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Andreasklok klok Kampenhout 1755 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Apostolus Jesu Christ wapenspreuk Mechelen 1906 2015/16 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Arenden patrouille Kampenhout 1966 2015/135 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Arsenaal Centrale Werkplaats Belg. Spoorwegen Mechelen 1915 2015/83 Clerbout G. Stille helden
Assessor bestuurslid gemeente Kampenhout 1828 2015/82 Croon G. Voorstel van 't gouvernement om Buken...
Association Int. Des Critique d'Arts Parijs 1948 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Bagheera leidster Kampenhout 1966 2015/143 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Balegemse zandsteen 2015/39 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Balkenhof kasteel Nederokkerzeel 2015/62 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Baloe leidster Kampenhout 1966 2015/143 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Banmolen verplicht te gebruiken molen 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Bannekamme door de inwoners verplicht te gebruiken brouwerij 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Bannum banrecht, recht om te bevelen 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Banoven verplicht te gebruiken oven 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Banpers verplicht te gebruiken wijnpers 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Banrecht 2015/38 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Begevingsrecht aanstelling pastoor 1256 2015/35 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Beire Fluit herberg Nederokkerzeel 2015/54 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Belgische Sierkunst tentoonstelling Amsterdam 1947 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Bellenriem muziekbegeleiding 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Bever assistent hopman Kampenhout 1966 2015/136 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Bezetman voogd (leenrecht) 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Bocage hagenlandschap Nederokkerzeel 2015/61 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Bosvleermuis vleermuizensoort 2015/95 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Bouchardeerhamer hamer met puntjes 2015/42 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Braak gildebreuk Nederokkerzeel 1772 2015/34 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Brabants Centrum voor Muziektradities Kampenhout 2011 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
British War Medal ereteken 1919 2015/91 Clerbout G. Stille helden
Broeders van de Christelijke Scholen Brussel 1913 2015/46 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Bruegeliaanse doedelzak type doedelzak 2015/104 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Brusseliaan geologische laag 2015/39 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Bûche de Meuse muziekinstrument 2015/104 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Bunselhof bevat ijskelder Boortmeerbeek 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Caerte van het Listers Huys Nederokkerzeel 1661 2015/60 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Caerte van het Listers Huys Nederokkerzeel 1661 2015/34 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Cammemolen watermolen Wilder Kampenhout 2015/93 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Carcan halsijzer van een schandpaal 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Carolina ordonnantie 1532 2015/165 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Centuriatio Romeinse landindeling 2015/56 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Chill leidster Kampenhout 1966 2015/143 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Cijnsboek register van de cijnzen 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Cijnsboek erkenningsrecht 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Cijnsboek van Wilder Kampenhout 1485 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Cijnshof beheer van de cijnzen 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Collège Sainte-Gertrude school Nijvel 1923 2015/17 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Commission des Archive Patriotiques archiefdienst 2015/90 Clerbout G. Stille helden
Compagnie der Jonghmans jongmanskamer Nederokkerzeel 1763 2015/34 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Criminele Ordonnantie ordonnantie 1570 2015/165 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
De Heraut tijdschrift Kampenhout 1969 2015/140 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
De Hoeve pachthof Malderen 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
De Kluis jeugdverblijf Sint-Joris-Weert 1967 2015/138 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
de Pee bijnaam Nederokkerzeel 2015/24 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
De Vlier volksdansgroep 1968 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Denombrement beschrijving van een leen 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Dertigste herdenkingsmis Berg 1580 2015/121 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Diegemse steen Diegem 2015/29 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Disquisitionum Magicarum boek (heksenvervolging) 2015/168 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Dodehandsrecht 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Doodkop recht bij vererving van cijnsgoed 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Drieluik triptiek Berg 1505 2015/115 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Dropping nachtelijke trektocht Kampenhout 1967 2015/138 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Dwergvleermuis vleermuizensoort 2015/95 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Eiken patrouille Kampenhout 1966 2015/135 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Endivia studentenclub Nederokkerzeel 1960 2015/23 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Ereraad vergadering leiding Kampenhout 1967 2015/138 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Executie criminele uitvoeren doodstraf 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Exposition int. D'Art Moderne Parijs 1946 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Ferrariskaart Nederokkerzeel 1770 2015/54 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Fitzwilliam Museum Cambridge 2015/115 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Folkestone Bureau Britse spionagedienst 1914 2015/85 Clerbout G. Stille helden
Fra-Re-Wie bijnaam boogschutters Nederokkerzeel 2015/23 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Frijnen (ciseler) aanbrengen van schuine lijnen 2015/42 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Frontpartij politieke partij 1919 2015/17 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Gabie codenaam Antwerpen 1917 2015/88 Clerbout G. Stille helden
Galerie Apollo Brussel 1951 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerie Denise René Parijs 1948 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerie des éditions La Boetie Parijs 1946 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerie Gmurzynska Keulen 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerie Gmurzynska Keulen 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerie Royale Brussel 1924 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerie Visages Présent Knokke 1951 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galerij Giroux Brussel 1917 2015/48 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Galierie Lydia Conti Parijs 1948 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
General Headquarters (GHQ) Britse spionagedienst 1913 2015/84 Clerbout G. Stille helden
Gilde van Sint-Sebastiaen schuttersgilde Kampenhout 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Griet schandpaal 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Griffier secretaris schepenbank 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Grondheer eigenaar cijnshof 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Groot Park bevat ijskelder Lovenjoel 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Grootseminarie seminarie Mechelen 1917 2015/16 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Grote jacht jaarlijks welpenkamp Kampenhout 1966 2015/142 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Grote pastorie pastorie Kampenhout 1755 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Grote tienden 2015/38 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Gruitgeld biertaks bij huwelijk Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Hamerklepper muziekbegeleiding 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Hathi leidster Kampenhout 1968 2015/144 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Havik leider Kampenhout 1968 2015/140 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Heergewaad verheffingsrecht van een leen 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Heerlijkheid rechtsgebied van de heer 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Heerlijkheid van Ham Steenokkerzeel 1490 2015/114 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Heerlijkheid van Rivieren Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Heerlijkheid van Ter Bruggen Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Hermelijn hopman Kampenhout 1966 2015/136 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Het Brabants Volksorkest 1978 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Het Breekijzer culturele vereniging Nederokkerzeel 1955 2015/23 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Hof Ter Bruggen Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Hof van Smeyersberge Huldenberg 1453 2015/109 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Hogere rechtspraak criminele feiten 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Hommel muziekinstrument 2015/104 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Huys van List Nederokkerzeel 1834 2015/59 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Ijzerzandsteengroef Kortenberg 2015/29 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Imeldaziekenhuis ziekenhuis Bonheiden 1986 2015/26 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
In de Valk herberg Elewijt 1959 2015/53 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Instituut voor Industriële en Decoratieve Kunsten Elsene 1932 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Internationale Tentoonstelling van Decoratieve Kunsten Parijs 1925 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Kaak schandpaal 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Kaart van de Buurtwegen Nederokkerzeel 1845 2015/54 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Kalksteengroef Nederokkerzeel 2015/29 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Kalvarieberg kerkhofonderdeel Kampenhout 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Kasteel de Merode bevat ijskelder Kortenberg 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Kasteel de Ribeaucourt bevat ijskelder Steenokkerzeel 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Kasteel ter Meeren bevat ijskelder Zaventem 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Kasteel van Huldenberg bevat ijskelder Huldenberg 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Kasteel van Schiplaken bevat ijskelder Hever 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ) jeugdbeweging 1925 2015/18 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Klein Seminarie Hoogstraten 1909 2015/46 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Kleine pastorie pastorie Kampenhout 1638 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Kleine tienden 2015/38 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Kleinseminarie seminarie Hoogstraten 1912 2015/16 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Klooster genaamd Placet ongeschoeide karmelieten Leuven 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Klooster van Bethanië klooster Mechelen 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Klooster van de capucijnen klooster Mechelen 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Klooster van de minderbroeders klooster Leuven 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Klooster van de predikheren klooster Leuven 1778 2015/75 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Klooster van Hertoginnedal Oudergem 2015/114 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Klooster van Maubeuge Maubeuge (FR) 2015/116 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Klooster van Vorst Vorst 2015/120 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Koningsschieting Nederokkerzeel 1763 2015/34 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Koninklijk Muziekconservatorium Brussel 1957 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde 1978 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Koninklijke Vlaamse Opera Antwerpen 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Kontiki-expeditie jaarthema Kampenhout 1967 2015/137 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
La Dame Blanche Britse inlichtingendienst 1916 2015/85 Clerbout G. Stille helden
La peinture Belge Lyon 1950 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Laathof beheer van cijnsgoederen 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Laathof van Coolem Kampenhout 1611 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Laathof van De Zadelere Kampenhout 1665 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Laathof van Lille Berg 1483 2015/113 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Laerehof zetel boogschutters Kampenhout 2015/23 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Lagere rechtspraak kleine vergrijpen, boetes 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Lediaan geologische laag 2015/39 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Leen- en laathof van Ruisbeek Kampenhout 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Leen- en laathof van Ruttert Berg 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Leen- en laathof van Wilder Kampenhout 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Leenheer toewijzer van een leen 2015/109 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Leenhof van Brabant 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Leenhof van Brabant opperste rechtscollege (leenrecht) 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Leenman vazal 2015/109 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Leenverhef 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Leeuwen patrouille Kampenhout 1969 2015/141 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Les Salles de Manes Praag 1949 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Limbrant ensemble 2000 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Linterpoortkasteel bevat ijskelder Zemst 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Listerhuis 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Maandschors agenda van de maand Kampenhout 1967 2015/137 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Malleus Maleficarum Heksenhamer (boek) 1487 2015/164 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Manschap leenhulde 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Mees voortrekker Kampenhout 1969 2015/140 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Meeuw hopman Kampenhout 1966 2015/136 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Meiboom Nederokkerzeel 1630 2015/35 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Meierij van Kampenhout gerechtelijke entiteit 1595 2015/167 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Meierij van Kampenhout voorzitter schepenbank 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Meifluitje kalenderinstrument 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Meisenier rechtsstatuut Malderen 1696 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Memorietafel altaarstuk Steenokkerzeel 1505 2015/115 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Middele rechtspraak lijfstraffen 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Miereleer waterfluitje Leuven 1900 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Molenrecht recht om een molen op te richten 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Muchosa-type type doedelzak 2015/104 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Mundium mondigheid, rechten op bescherming 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Musea de Arte Moderna Sao Paulo Sao Paulo 1949 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Musée d'art moderne de Grenoble Grenoble 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Musée d'art moderne de la ville de Paris Parijs 1946 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Museum des XX Jahrhundert Wenen 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Museum voor Schone Kunsten Gent 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Museum voor Schone Kunsten Brussel 1947 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Muziekinstrumentenmuseum Brussel 1968 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Nie van Paikke bijnaam Erps-Kwerps 2015/23 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Novalia nieuwe tienden 2015/38 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Observation Aérienne (O.A.) spionage vliegvelden 1915 2015/83 Clerbout G. Stille helden
Observation Ferroviaire (O.F.) spionage treinverkeer 1915 2015/83 Clerbout G. Stille helden
Observation Territoriale (O.T.) spionage troepenbewegingen 1915 2015/83 Clerbout G. Stille helden
Officier veldwachter 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar Nederokkerzeel 2015 2015/22 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand kapel Nederokkerzeel 2015/54 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes woon- en zorgcentrum Erps 1986 2015/26 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes woon- en zorgcentrum Erps 1919 2015/47 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Open field open landschap Nederokkerzeel 2015/61 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Oratorie  klooster Leuven 1778 2015/76 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Orlofgeld afkoopsom van de bruid Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Otter voortrekker Kampenhout 1969 2015/140 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Panters patrouille Kampenhout 1967 2015/138 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Papegaaischieten schutterswedstrijd 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Park van Wespelaar bevat ijskelder Haacht 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Pastorie van Herselt pastorie Herselt 2015/68 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Pastorie van Heverlee pastorie Heverlee 2015/68 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Pastorie van Lubbeek pastorie Lubbeek 1757 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Pastorie van Tervuren pastorie Tervuren 1617 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Pastorie van Werchter pastorie Werchter 1758 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Pastorie van Pont-à-Celles pastorie Pont-à-Celles 1754 2015/65 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Patronaatsrecht recht om een pastoor ter benoeming voor te dragen 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Peertskeure recht op het beste paard Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Peinture Belge Elisabethville 1950 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Persemaert banpers Kortenberg 1342 2015/30 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Phao leidster Kampenhout 1966 2015/143 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Pieta beeldengroep 2015/155 Croon G. Beschrijving van de voormalige kerk van Kampenhout
Pillorijn schandpaal 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Pontpenningen recht bij verkoop van cijnsgoed 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Poppkaart 1875 2015/151 Croon G. Beschrijving van de voormalige kerk van Kampenhout
Popp-kaart Nederokkerzeel 1860 2015/55 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Preter boswachter Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Priester beneficiant mislezer Kampenhout 2015/70 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Prieuré de Sion 1982 2015/52 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Priorij van List 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Provintiaal Museum Moderne Kunst Oostende 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Quick-Win project ijskelders voor vleermuizen 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Raad van Brabant gerechtshof Brussel 1758 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Radiosalon (N.I.R.) Brussel 1936 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Ratel muziekbegeleiding 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Rayon de Soleil codenaam Brussel 1917 2015/88 Clerbout G. Stille helden
Recht van Ukkel 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Refugiehuis van Sint-Michiels Leuven 1751 2015/41 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Regalia hoogheidsrechten van de vorst 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Régencestijl kerkgevel Kampenhout 1752 2015/66 Behets P., Croon G. Over de pastoriën van Kampenhout
Regionaal Landschap Dijleland 2014 2015/93 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Reiger leider Kampenhout 1968 2015/140 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Reserve bouwland van de heer 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Rode bloem kampvuur Kampenhout 1970 2015/147 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Rode Kruis pachthof Nederokkerzeel 2015/40 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Rommelpot muziekbegeleiding 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Rosse vleermuis vleermuizensoort 2015/95 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Sabbat duivelsfeest 1595 2015/169 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Salon Quatriennal de Belgique Luik 1949 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Schaasput steenpoel 2015/40 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Schaliëndak pachthof Erps-Kwerps 2015/43 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Schandpaal Berg 1904 2015/113 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Schilderij van Paris Brussel 1580 2015/124 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Schorshoorn kalenderinstrument 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Schransse hoeve aan de Kampelaarweg 1595 2015/170 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Secret Service Britse inlichtingendienst 1915 2015/85 Clerbout G. Stille helden
Service Van Bergen (Service M 82) spionagedienst Brussel 1915 2015/87 Clerbout G. Stille helden
Sikse waterschepper 2015/41 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Sint-Michiels-op-de-Schelde norbertijnenabdij Antwerpen 1124 2015/32 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Sint-Sebastiaensgilde schuttersgilde Nederokkerzeel 1763 2015/34 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Sint-Stefanus fanfare Nederokkerzeel 1953 2015/101 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Sint-Steven fanfare Nederokkerzeel 1948 2015/20 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Slag van Bäsweiler 1371 2015/109 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Spaans Hof Nederokkerzeel 2015/40 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Spaans Hof Nederokkerzeel 2015/54 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Spaarpot-waterfluitje kalenderinstrument Leuven 1900 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Spinneken offerkaars Berg 1580 2015/122 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Sprongweg 2015/64 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Staak schandpaal 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Steen van Gobertange 2015/39 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Steenkar 2015/42 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Sterfkoop recht bij vererving van cijnsgoed 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Sterfman 2015/33 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Sterfman vertegenwoordiger geesteleijke (leenrecht) 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Stokgoederen lenen Berg 1646 2015/128 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Summis desiderantes affectibus bul paus Innocentius VIII 1484 2015/164 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Suzerein leenheer 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
t Gootken fontein Brussel 1580 2015/125 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
t Okkerzeeltje kleuterschool Nederokkerzeel 2015 2015/24 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Taille jaarlijkse repartitiebelasting 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Teervoeteisen achtergeondkennis Kampenhout 1967 2015/137 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Ter Balkt kasteel Nederokkerzeel 2015/62 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Tortuur pijnbank Brussel 1595 2015/168 Vanhemelrijck F. Heksen in Kampenhout
Totem dierennaam als scoutsnaam Kampenhout 1967 2015/138 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Uitvaart begrafenismis Berg 1580 2015/121 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Usine Peeters-Lacroix (UPL) behangpapierfabriek Haren 1917 2015/46 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Vandermaelenkaart Nederokkerzeel 1840 2015/54 Gulinck H. Een symfonie van wegen en percelen, deel 2
Vazal leenman 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Verdrag van Verdun 843 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Verhef overdracht van een leen 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Vijverhof bevat ijskelder Korbeek-LO 2015 2015/99 Aertsen W. De ijskelder van Wilder
Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) politieke partij 1933 2015/27 Verboogen J. Pastoor Jan Frans Robberechts
Vleestienden 2015/38 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Vlier muziekinstrument 2015/103 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Voetbas basaccordeon 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Vogelstek steken van wilde eenden Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Voorstam leidersvorming Kampenhout 1966 2015/136 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Vorster boswachter Betekom 1580 2015/123 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Vossen patrouille Kampenhout 1966 2015/135 Andries M. De scouts van Kampenhout (deel 3)
Vroonhof uitgebaat ten bate van de heer 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Wandelkoop recht bij verkoop van cijnsgoed 2015/110 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Waranderecht jachtrecht 2015/111 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Waterfluitje kalenderinstrument 2015/106 Croon G. Hubert Boone, 7e ereburger van Kampenhout
Wereldtentoonstelling Brussel 1935 2015/50 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Wijntienden 2015/38 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Wilhelm Lehmbruck Museum Duisburg (D) 2015/49 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Wip schuttersdoel Nederokkerzeel 1661 2015/34 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
XXIV Esposizione Biënnale Internazionale d'Arte Venetië 1948 2015/51 Servranckx J. Het leven en werk van Victor Servranckx
Zinking begrafenis Berg 1580 2015/121 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Zondaggsgebed herdenking overledenen 2015/112 Behets P. Hinckaert, heren van Berg
Zonneleen 2015/31 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel
Zwaan herberg Erps 1781 2015/35 Vannoppen H. Steenputten, wijngaarden en een duivelse poel

Vorige pagina


pagina  van

Totaal aantal zaaknamen in deze lijst:

Volgende pagina

[ terug naar vorige pagina ]
Proclaimer - Privacyverklaring
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 20-08-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be