Documentatiecentrum - Patrimonium

Immaterieel erfgoed

Wapenschild van Kampenhout
wapenschild Kampenhout

Het huidige wapenschild stamt eigenlijk af van de Heren van Kruikenburg en werd bij K.B. van 6 februari 1909 erkend als gemeentezegel. Vooraleer het zijn huidige vorm kreeg heeft het echter een lange geschiedenis achter de rug.

In 1696 maakten de schepenen gebruik van een zegel met de wapens van Kruikenburg.
De maagd die bovenaan afgebeeld staat, verwijst kennelijk naar een zeer oude verering van O.-L.-V. aldaar.

Max Servais beschreef het als volgt: "Van blauw, bezaaid met gouden blokjes, met een keper van hetzelfde over alles heen; het schild getopt met de gekroonde H.Maagd, houdende een scepter in de rechterhand en dragende op de linkerarm het kindje Jezus, gekroond en houdende in de linkerhand de aardbol, waarboven het kruis; H.Maagd en kindeke Jezus van zilver: scepter, kronen en aardbol van goud". Hij voegt eraan toe: "De hoge, middelbare en lage rechtsmacht werden er in het midden van de 17de eeuw afgestaan aan de baron van het H. Rijk, Filips Theodoor van Fourneau, graaf van Cruquenbourg, heer van Ranst, Millegem en Vichte, eerste erfelijke maarschalk van Vlaanderen. De familie Fourneau behield de rechtsmacht over Kampenhout tot op het einde van het ancien régime".

Deze beschrijving is te vinden in het boek "Kampenhout, hoofdmeierij en bakermat van Beethovens stam" geschreven door Jos Lauwers. (zie publicaties omtrent Kampenhout)

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 27-06-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be