Documentatiecentrum - Patrimonium

Gebouwen

Kasteel van Opstal (Kampenhout - Relst)
Informatie volgens VIOE
Deelgemeente Kampenhout
Ligging Hutstraat 18
Status bewaard
Foto's
Kasteel van Opstal - Hutstraat (Relst)
Beschrijving

Van het leenhof Ukkel afhankelijke heerlijkheid die tijdens de 16de eeuw toebehoorde aan de familie 't Serclaes. Heden is het een kasteel met brede, gedeeltelijk gedempte ringgracht, in kern opklimmend tot de 16de eeuw, doch in de stijl verbouwd in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Vrij complex geheel bestaande uit een middendeel van twee bouwlagen op een hoog souterrain (slechts één verdieping aan de achtergeveizijde), afgedekt met een zadeldak (leien); ten westen, een hoog vierkant traptorentje met spitsbekroning (leien) naast de zijgevel met dubbel uit- en ingezwenkte top uit de 16de eeuw; een torenachtig uitstekende travee in de achtergevel; een lager bijgebouw ten oosten naast een rechthoekige meestentoren met schilddak (leien) achteraan voorzien van een ronde traptoren en lage recente bijgebouwen. Alle gevels opgetrokken uit zandsteen in klein, onregelmatig verband.

Het oudste, en naar uitzicht meest oorspronkelijk gedeelte bevindt zich ten westen, rechts van een duidelijke bouwnaad in de voorgevel; sporen van oorspronkelijke muuropeningen, onder meer een post met negblokken en een rondboogvenster met vertikaal geplaatste zandstenen als latei. Naast de hoge vierkante toren op de hoek, manke hoger vermelde zijgevel uit de 16de eeuw: breuksteenbouw met afgeschuinde plint en sporen van de oorspronkelijke muuropeningen; op de eerste bouwlaag, een gedicht rondboogvenster, een smal rechthoekig venster en een hoog, dichtgemaakt kruiskozijn met uitspringend middenkalf; in de top, een boog van vertikaal geplaatste zandstenen (latei of ontlasting?).

Alle overige delen, vermoedelijk reconstructie, zijn voorzien van recente kruis- of bolkozijnen, waarvan sommige met oorspronkelijke posten van negblokken. Ertegenover, dienstgebouw met één verdieping en zadeldak (leien) uit de 17de eeuw; baksteenmetselwerk met een uitstekende plint van hetzelfde materiaal, afgezet met een afgeschuind profiel van zandsteen. Heden voorzien van recente rechthoekige deur en garagepoorten, doch sporen van een dichtgemetseld voormalig kruis- en kloosterkozijn van zandsteen, verrijkt met negblokken en overspannen met een dubbele, respectievelijk enkele ontlastingsboog van een rollaag. Rechterzijpuntgevel met vlechtingen en schouderstuk.

Bron

De Maegd C. & Van Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.

Auteurs: De Maegd Christiane, Van Aerschot Suzanne

meer info : De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed : Kasteel van Opstal (ID: 39847)
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be