Documentatiecentrum - Genealogie

Het geslacht "Van Campenhout"

De naam "Van Campenhout" en "Van Kampenhout" zijn wijdverspreide familienamen die men in alle hoeken van de wereld aantreft. Naar aanleiding hiervan werd op 20 april 2002 een familiereünie georganiseerd in de gemeente Kampenhout.

Het ontstaan van de naam Kampenhout

(Informatie opgetekend door Daniël Janssens, Gemeente Kampenhout)

De volgende informatie is afkomstig uit het boek van Jos Lauwers uit Perk, verschenen in 1975 met als titel "Kampenhout, hoofdmeierij en bakermat van Beethovens stam". De auteur was destijds reporter regionaal nieuws voor de krant Het Volk en heeft zich de moeite getroost om in alle mogelijke archieven te gaan zoeken naar de oorsprong van de naam Kampenhout.
Kampenhout werd voor het eerst vermeld in het midden van in een Latijnse tekst uit Sint-Truiden: "Mulier quaedam, Mensuendis nomine, de Campenholt Bracbatensis pagi villa..."
Daarin staat verhaald dat door tussenkomst van de Heilige Trudo een vrouw uit het Brabantse Kampenhout voor haar zoon het gezicht terugbekwam. Mirakels waren toen uiteraard schering en inslag.

De meeste historici zijn het er over eens dat de naam Campenholt, bestaat uit Campen en duidt op de Brabantse Kempen, die zich uitstrekken tot in het nabije Keerbergen. Ook in Kampenhout treft men nu nog zandrijke leemgronden aan. Holt of hout zou dan duiden op een primitief bos of woud, waarin akkerland werd uitgespaard. Het geslacht van de Campenholts werd voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1145. Daarin is sprake van ene Walterus de Campenholt. In 1154 is er sprake van een schenking aan de abdij van Grimbergen.(Grimbergen waar nog vele Van Campenhouts woonachtig zijn).

In 1209 wordt een Walterus de Campenhout vermeld in een hertogelijke brief. Dit zou dan de zoon van Walterus de oudere zijn. De spelling is blijkbaar veranderd zodat 'holt' nu 'hout' geworden is. Het is ook duidelijk dat het geslacht van de Van Campenhouts reeds in het begin van de 12de eeuw Kampenhout ontgroeid waren. Historici zijn het er wel over eens dat hun naam zeker afkomstig is van de nederzetting Campenhout. Hun hofstede zou gestaan hebben op de plaats waar nu het Kasteel Van Bellinghen staat, rechtover het gemeentehuis en in de schaduw van de kerktoren. Misschien is dit vroege vertrek ook de verklaring waarom er in Kampenhout zelf zo weinig mensen wonen met de naam Van Campenhout. (slechts drie families). Ondergetekende trekt hieruit de conclusie dat de Van Campenhouts zich reeds vroeg in de streek van Grimbergen gevestigd hebben, maar hierover is geschiedkundig geen enkel bewijs gevonden. Feit is dat Grimbergen, Meise en Vilvoorde samen meer dan 200 families Van Campenhout huisvesten.

In de dertiende eeuw wordt het geslacht van de Van Campenhouts omschreven als 'notarii' en als 'judices domini ducis'. Dit laatste duidt aan dat zij een voornaam geslacht waren en nauwe banden hadden met de hertogen van Brabant. Die invloed hebben zij misschien gebruikt om hun dorp van herkomst in de 14de eeuw als hoofdmeierij te laten optreden. Eerder bevond er zich reeds een hoofdschepenbank om de rechtsmacht uit te oefenen over de streek van Midden-Brabant. Tot in 1797 vinden wij hoofdmeiers en in het dorp vinden wij ook nog het gebouw van de vroegere meierij uit de 18de eeuw.

Conclusie van het verhaal: zowel de gemeente Kampenhout als de familie van C(K)ampenhout kan prat gaan op een roemrijk verleden en daar kunnen wij alleen maar gelukkig om zijn.

Zaterdag 20 april 2002 werd een feestdag voor 300 mensen tijdens de reunie 'VAN CAMPENHOUT'

Met inschrijvingen uit België, Nederland, tot zelfs Spanje en Canada, zakte een internationaal gezelschap op een mistige zaterdagochtend naar Kampenhout af. Allen op zoek naar de gemeente, waarvan zij de naam dragen.

Gelukkig voor de toeristische rondrit was de mist tijdig opgetrokken en konden de genodigden genieten van een prachtige lentedag. Met zes autobussen werd er doorheen Kampenhout getoerd langsheen alle bezienswaardigheden en er werd een bezoek gebracht aan een witloofbedrijf. De Gidsenbond Midden-Brabant zorgde voor een deskundige uitleg. De broodjesmaaltijd in zaal Pax werd verzorgd door de leden van de Kampenhoutse Sint-Sebastiaansgilde. Nadien volgde nog een dorpswandeling met bezoek aan het gemeentehuis en de pastorietuin. Tegen een uur of vijf werd er in de gebouwen van de vroegere brouwerij Biertoren een receptie aangeboden door het gemeentebestuur. Het Campus bier en de vrolijke muziek en dans van de Gilde zorgden al direct voor de nodige ambiance. De toeristische dienst van Kampenhout, van wie de organisatoren enorm veel steun kregen voor deze dag, zorgde voor de nodige brochures met wandel- en fietsroutes in Kampenhout, voor wie later nog eens terug wou komen. In zaal Den Ast werd dan nog verbroederd aan de feesttafel en gedanst en gezongen tot in de vroege uurtjes.

Kampenhout, bakermat van Beethoven's stam, nu ook de ultieme 'heimat' voor al wie ter wereld 'Van (K)Campenhout' noemt.


Groepsfoto reunie Van Campenhout
Groepsfoto reunie Van Campenhout (2002)

Meer informatie omtrent de stamboom Van Campenhout/Kampenhout vind je via deze link. (met dank aan Mariëlle van Kampenhout).

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 18-12-2023
webmaster: webmaster@campenholt.be