Documentatiecentrum - Bibliotheek

Oude kaarten/cartografie

De kaarten van Lowis (1661)

De 1ste caert van Listers huijs goederen

De eerste kaart geeft de kern van het dorp weer: de Biest met aansluitend de mooie kerk en imposante pastorie, gildenhuis, het pas verworven schuttershof (nr. 178, 62 roeden groot) ten noorden van de pastorietuinen en een aantal andere gebouwen en woningen. Wat even sterk tot uiting komt is het beheershof Ter List (p. 128) dat kasteelachtige allures heeft en pas vernieuwd werd (1617). Op het nieuwe leien dak was de spreuk van de abdij 'Met Mate' aangebracht. De opbouw van het kasteel is op de kaart (1-13) en bovenstaande perceelslijst in detail weergegeven aldus: "1. die plaetse voor 't huys; 2. den mesthof; 3. die binnen choers hof en de plaetse van de huysinghen; 4. die buyte moeshof; 5. die gracht van die huysinghen; 6. den boomgaert tusschen die grachten; 7. den buyten gracht" enzovoort. Ter List zou trouwens gedurende de ganse zeventiende en achttiende \ eeuw verder uitgebouwd worden (kapel, salons, nieuwe dienstgebouwen en tiendeschuur, warande, comptoir, monumentale ingangspoort) en verfraaid worden. De schilderij Het Listerbuis te Nederokkerzeel door P. Collin schijnt dan ook werkelijkheidsgetrouw.
Deze kaart toont hoe naast de wegen ook een aantal wegen/kerkwegels naar het dorp convergeren. Drie velden zijn aangeduid: het Binnenveld, het Bogaerdenveld en het Dwaze veld. Rechts op de kaart (in het zuiden) merkt men, aangeduid met een rode lijn, de onregelmatig verlopende tiendegrens met in de uitstulpingen die nog heden in het open akkergebied de gemeentegrens met Erps (nu Kortenberg) weergeeft. In de rechter bovenhoek prijkt het sierlijke wapenschild van abt Macarius Simeone (1662-1667).

Tekstfragment uit het Caertboek


Alternatief: pdf-versie van deze kaart.

[ terug naar vorige pagina ]
logo Campenholt
© 2010-2024
Heemkring Campenholt - Kampenhout
Consulteer onze Copyright voorschriften.
website heemkring:www.campenholt.be
contact heemkring: info@campenholt.be

Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 06-04-2018
webmaster: webmaster@campenholt.be